Conquerors Path 1
Announcement Conquerors Path 1 | POSTED BY: ADMIN 01.10.2019

Rules & Mechanics:

 

* Ang Conqueror's Path (CP) ay event kung saan may puntos na makukuha ang guild na makakasakop sa isang e-room

 

* Isang Lingo bago mag simula ang CP1 ay mamimigay kami ng libreng Change School Card, Pumili mabuti ng School na sasalihan dahil tatangalin sa item shop at banks ang Change School Card pag nag simula na ang CP1 hangang matapos ito.

 

* Bawal mag ally ang magkaibang school, automatic disqualified ang guild na makikipag ally sa ibang school

 

* Dapat may 20 Myembro pataas ang guild na sasakop ng e-room bagkus void ang puntos. bawal ang dummy.

 

* Bago mag simula ang CP1 tatangalin ang sakop sa kasalukuyang bukas na e-room at bubuksan ang lahat ng e-room

 

* Bawat E-Room ay mag kakaroon ng kaakibat na puntos, 1-point para sa Normal, 2-points para sa Gold at 3-points para sa Platinum.

 

* Ang Guild na may pinakamaraming puntos pag tapos ng CP1 ang tatanghaling kampion at makakatangap ng rare rewards.

 

* Kung magkaroon ng Server error/failure sa oras ng cw 8:00PM~9:00PM ang puntos sa araw na yon ay automaticaly VOID.

 

Prizes:

 

20,000 PHP PRIZE POOL!!!

 

-Champion-

10,000 PHP

4* +9 CP1 Set per class

60pcs BAR 60D

60pcs BDR 60D

 

-1st Place-

7,000 PHP

4* +8 CP1 Set per class

40pcs BAR 60D

40pcs BDR 60D

 

-2nd Place-

3,000 PHP

4* +7 CP1 Set per class

20pcs BAR 60D

20pcs BDR 60D

 

-Champ set-

Amplified [A] +9

Resistance +11

HP:(+125)

MP:(+125)

SP:(+125)

Defense +25.00%

 

-1st Place set-

Amplified [A] +8

Resistance +10

HP:(+80)

MP:(+80)

SP:(+80)

Defense +20.00%

 

-2nd Place set-

Amplified [A] +7

Resistance +10

HP:(+50)

MP:(+50)

SP:(+50)

Defense +15.00%

 

CP1 Battle Attack Ring (60D)

Accuracy(+20)

Attack(+20)

HP(+50)

 

CP1 Battle Defense Ring (60D)

Evasion(+20)

Defence(+20)

HP(+50)

Find us on Facebook
Login
Class Topnotchers
 • Team`Pura
  Level: 195
  PK Kills: 477 PK Death: 267
 • Aibaras
  Level: 195
  PK Kills: 659 PK Death: 375
 • /13/
  Level: 195
  PK Kills: 1365 PK Death: 445
 • AGUA
  Level: 195
  PK Kills: 111 PK Death: 286
Club Wars
 • TEAM`BATOK
  Trading Hole E-Room Holder
 • KARGA`DO
  Phoenix E-Room Holder
 • VeRa_InDIo
  Mystic Peak E-Room Holder
 • Darkside
  Sacred Gate E-Room Holder